Skip to content

Zakorzenienie W Bibliography

Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego


Bibliografia zbiera podstawowe publikacje, których przedmiotem jest dialog chrześcijańsko-żydowski lub które same stanowią głos w tym dialogu.Więcej:
 • The Roman Curia, Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews, documents:
 • Bibliografia /Czytelni Serwisu Internetowej Liturgii Godzin/
 • Texts from the History of the Relationship (CCJR).
 • An Orthodox Christian View of Non-Christian Religions.
 • Bibliography of Dialogue Between Orthodox Christians and Jews by rev. Petra Heldt
 • Biblioteka rosyjskiej literatury religijno-filozoficznej.
 • The Littman Library of Jewish Civilization, founded by Louis Littman in memory of his father to explore, explain, and perpetuate the Jewish heritage, published its first book in 1965. In its early years it published under the auspices of established houses, most famously Oxford University Press. As its list of published titles grew and its reputation developed, it became clear that its goals would be better served by publishing independently. The Littman Library is now known throughout the world of Jewish studies as a leader in the field.
  • Polin:
   established in 1986 by the Institute for Polish-Jewish Studies, has acquired a well-deserved reputation for publishing authoritative material on all aspects of Polish Jewry. Contributions are drawn from many disciplines - history, politics, religious studies, literature, linguistics, sociology, art, and architecture-and from a wide variety of viewpoints.
   "Nobody can doubt that systematic study of Polish-Jewish history is of the highest scholarly interest.... Polin, having many prominent Polish and Jewish scholars among its contributors, will be able to inject a new life into those studies. All scholars in the humanities will certainly hail it as a most welcome event." Leszek Kolakowski

Poznanie usytuowane jest często postrzegane jako idea prowadząca do zmiany paradygmatu w kognitywistyce. Jej zwolennicy pracują nad stworzeniem spójnego i owocnego międzydyscyplinarnego projektu mającego na celu analizę problemu poznania z nowej perspektywy. Zadanie to, jeśli możliwe, nie jest łatwe. W ramach koncepcji poznania usytuowanego można wyróżnić co najmniej trzy tezy dotyczące umysłu, o których trudno powiedzieć, aby razem prezentowały spójny jego obraz. Tezy te to: umysł ucieleśniony, umysł rozszerzony oraz umysł zakorzeniony. Zawarte w nich opisy umysłu ujawniają napięcie w ramach projektu poznania usytuowanego, które osłabia jego integralność. W artykule zbadam jak silne jest to napięcie. Innymi słowy, postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy różne tezy w ramach koncepcji poznania usytuowanego są faktycznie ze sobą niezgodne, czy też istnieje nadzieja na zespolenie ich na gruncie spójnego stanowiska wobec umysłu. Będę argumentować, iż taki obraz umysłu nie może powstać z połączenia powyższych trzech idei i że jedna z nich prezentuje najbardziej użyteczne narzędzie opisu umysłu.

The situated mind is a new stream in the philosophy of mind. By some, it is perceived as a revolution in the field, or even as a paradigm change. Philosophers working on this new perspective try to create a unified and fruitful interdisciplinary project, aimed to shed a new light on problems of cognition. This task, if possible, is not easy. The Situated Mind is composed of at least three notions that could hardly be thought to present a unified picture of the mind: Embodied Mind, Extended Mind and Embedded Mind. These notions indicate a tension within the project that weakens its integrity. In the paper, I will investigate how strong this tension is, and, specifically, whether the various approaches to Situated Mind are really competitive, or maybe there is a hope for a unified new picture of the mind. I will argue that such a picture cannot be created by combining this three ideas, and will show that one of them is the most useful and fruitful description of the mind.